Reiki Eğitiminin Aşamaları


BİRİNCİ AŞAMA REİKİ EĞİTİMİ

 

Birinci aşama eğitiminde, öğrenciye birinci aşama uyumlaması verilerek kişinin aurası ve çakraları Reiki enerji frekansına ayarlanmış olur. Bu aşamada Reiki’nin tarihçesi ve prensipleri öğretilir. Kişinin kendisine ve bir başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken standart el pozisyonları gösterilir. Bu aşama öncelikle fiziksel bedene ilişkin çalışmaları içerir. Reiki 1’e uyumlandıktan sonra, genellikle, uyumlamayı takip eden aylarda kişinin fiziksel sağlık durumu daha iyiye gider. Reiki 1 uyumlamasına alışmak üç veya dört hafta kadar zaman alabilir.

 

İKİNCİ AŞAMA REİKİ EĞİTİMİ

 

İkinci aşama Reiki eğitimini almak, kişinin birinci aşamadaki çalışmalarına, sorumluluk alma bilincine ve niyetine göre, birinci aşama eğitiminden uygun bir süre sonra genelde 2-3 ay sonra Reiki eğitmeninin değerlendirmesi ile mümkündür. Öğrencinin Reiki’yi özümseyebilmesi için gerekli olan bu süreyi geçirmesi gerekmektedir. Bazen bu süre uzun da olabilirReiki 2’ye uyumlanma, kişinin aktardığı enerjiyi arttırır. Bu aşamadaki uyumlama kişiyi duygusal ve zihinsel yönden iyileştirir. Uyumlamanın ardından ikinci aşama çalışmaları ile negatif zihinsel kalıplar ve duygular (kin, öfke, kıskançlık, endişe, korku gibi) üzerinde iyileştirici çalışmalar yapılır. Bu sürecin tamamlanması uzun süre alabilir.

Bu öğrenim aşamasında kişiye, enerjiyi çeşitli amaçlarla yönlendiren üç enerji sembolü, çizimleri ve kullanımları öğretilir. Kişi, ikinci derecenin uyumlaması ile hem bu sembollerin enerjisine, hem de daha yüksek frekanslı Reiki enerjisini almaya açılır. Bu semboller ile çalışmak kişinin enerji ile bağlantısını daha da güçlendirir. Bu aşamada kişi, uzaktan enerji gönderme yöntemini öğrenir.

 

ÜÇÜNCÜ AŞAMA REİKİ EĞİTİMİ

 

Bu aşamanın eğitimi kişisel gelişimin ileri seviyesi için olup, kişinin ruhsal yapısı ile ilgili çalışmaları kapsar. Profesyonel Reiki uygulayıcısı olma aşaması da diyebileceğimiz bu aşamaya uyumlanma, Reiki eğitmeninin değerlendirmesiyle mümkündür. Bu bölümde 1. ve 2.aşamadaki çalışmaları yapıp, yeterli deneyime sahip olanlar için ileri bilinçlenme ve ruhsal gelişim çalışmaları yapılır ve üçüncü aşamanın sembolleri öğretilir.

 

REİKİ ÖĞRETMENLİĞİ AŞAMASI

 

Bu bölümde, öğrencilerden farkındalığı yüksek olanlar ile Reiki’yi kendilerine yaşam yolu yapmak isteyenler niyeti, içtenliği ve arzusu dikkate alınarak uygun görüldüğü takdirde eğitmen olmak üzere yetiştirilir. Bu bölümde, Reiki’nin uyumlama ve başkalarına aktarma - öğretme teknikleri gösterilir.

 

Bütün bu aşamalar birbirini tamamlamalarına rağmen, herkes istediği bir aşamada öğrenimine son verebilir.

<Geri

Beni Arayın